Thane: `Sanskriti Dahikala Utsav` organised by MLA Pratap Sarnaik at Vartak Nagar in Thane.

1 / 35
2 / 35
3 / 35
4 / 35
5 / 35

Joe Rajan at the `Sanskriti Dahikala Utsav` organised by MLA Pratap Sarnaik at Vartak Nagar in Thane.

6 / 35

Suraj Pancholi at the `Sanskriti Dahikala Utsav` organised by MLA Pratap Sarnaik at Vartak Nagar in Thane.

7 / 35

Joe Rajan & Bunty Grewal at the `Sanskriti Dahikala Utsav` organised by MLA Pratap Sarnaik at Vartak Nagar in Thane.

8 / 35

Purvesh Sarnaik, Joe Rajan & Vihang Sarnaik at the `Sanskriti Dahikala Utsav` organised by MLA Pratap Sarnaik at Vartak Nagar in Thane.

9 / 35

Calendar Girl Akanksha Puri at the `Sanskriti Dahikala Utsav` organised by MLA Pratap Sarnaik at Vartak Nagar in Thane.

10 / 35

You May Like