Swara Bhaskar Still - #61: Swara Bhaskar Enjoying the Holy Celebration

61 / 64

Swara Bhaskar Still - #62: Swara Bhaskar Enjoying the Holy Celebration

62 / 64

Nil Battey Sannata Movie photo - #63: Swara Bhaskar at Bollywood Movie Nil Battey Sannata Pressmeet

63 / 64

Nil Battey Sannata Movie photo - #64: Swara Bhaskar at Bollywood Movie Nil Battey Sannata Pressmeet

64 / 64

Showing 61 to 64 of 64 photos