Mumbai, March 6 : Pradnyesh Shelke of Maharashtra edged out Vimal Dhairya of Maharashtra 9-8 (4) to move into the final qualifying round of boys' under-12 group at the 15th MSLTA Ramesh Desai Memorial Junior Tennis Nationals for boys and girls on Saturday.

Results: Boys' second qualifying round:
Pradnyesh Shelke(Mah) bt Vimal Dhairya(Mah) 9-8(4); Ishaan Badagi(Kar) bt Manan Rai(Mah) 9-4; Shardul Khawale(Mah) bt Pranit Paul(Kar) 9-1; Vihaan Jain(Har) bt Avi Mishra 9-1; Daksh Patil(Mah) bt Arsh Walke(Kar) 9-1; Krishank Joshi(Mah) bt Anurag Patil(Mah) 9-0; Jay Gaikwad(Mah) bt Rishabh Modi(Mah) 9-5
Girls's first qualifying round:
Ritika Dawalkar bt Ananya Yadav(Mah) 9-2; Ananya Bhutada(Mah) bt Aishwarya Swaminathan(Mah) 9-2; Yashitha Ereti(TS) bt Kirtiyani Ghatkar 9-6; Saumya Tamang(Mah) bt Sahasra Reddy(TS) 9-3

You May Like

Latest Video News:

Entertainment News

Latest News