Chennai: Actress Nandita Swetha photoshoot.

1 / 7

Chennai: Actress Nandita Swetha photoshoot.

2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
 

Latest News

Latest Photos