MARSEILLE, Aug. 11, 2018 - Hiroki Sakai (R) of Marseille vies with Corentin Jean of Toulouse during the French Ligue 1 football match 2018-19 season 1st round in Marseille, France on Aug. 10, 2018. Marseille won 4-0.

1 / 6

Hiroki Sakai (L) of Marseille vies with Max-Alain Gradel of Toulouse during the French Ligue 1 football match 2018-19 season 1st round in Marseille, France on Aug. 10, 2018. Marseille won 4-0.

2 / 6
3 / 6

Hiroki Sakai (L) of Marseille vies with Ibrahim Sangare of Toulouse during the French Ligue 1 football match 2018-19 season 1st round in Marseille, France on Aug. 10, 2018. Marseille won 4-0.

4 / 6
5 / 6

Maxime Lopez (R) of Marseille vies with Francois Moubandje of Toulouse during the French Ligue 1 football match 2018-19 season 1st round in Marseille, France on Aug. 10, 2018. Marseille won 4-0.

6 / 6
 

Latest News

Latest Photos