Karimnagar: People take holy dip in the Godavari river during Godavari Maha Pushkarams in Karimnagar of Telangana, on July 24, 2015.

1 / 2
2 / 2
 

Latest News

Latest Photos