Haridwar: BJP chief Amit Shah meets All World Gayatri Parivar Head Pranav Pandya during his visit to the Shantikunj Ashram in Haridwar, Uttarakhand on June 24, 2018.

1 / 4
2 / 4
3 / 4

BJP chief Amit Shah during his visit to the Shantikunj Ashram

4 / 4
 

Latest News

Latest Photos