Kolkata: Forward Bloc leader Ashok Ghosh pays tribute to Swami Vivekanand on his birth anniversary in Kolkata, on Jan 12, 2015.

1 / 2

Kolkata: Forward Bloc leader Ashok Ghosh pays tribute to Swami Vivekanand on his birth anniversary in Kolkata, on Jan 12, 2015.

2 / 2
 

Latest News

Latest Photos