Mumbai: Actor Kamal Khan celebrates his birthday in Mumbai, on jan. 08, 2015.

1 / 15

Actor Nikhil Divedi and Kamal Khan during Kamal Khan's birthday party in Mumbai, on jan. 08, 2015.

2 / 15

Actor Sonu Sood and Kamal Khan during Kamal Khan's birthday party in Mumbai, on jan. 08, 2015.

3 / 15

Actor Kamaal R Khan with Aslam Shaikh and Ravi Kishan during Kamal Khan's birthday party in Mumbai during Kamal Khan's birthday party in Mumbai, on jan. 08, 2015.

4 / 15

Actor Kamaal R Khan with Sakshi Pradhan during Kamal Khan's birthday party in Mumbai during Kamal Khan's birthday party in Mumbai, on jan. 08, 2015.

5 / 15

Actor Kamaal R Khan with Megha during Kamal Khan's birthday party in Mumbai during Kamal Khan's birthday party in Mumbai, on jan. 08, 2015.

6 / 15

Actor Kamaal R Khan with Ramji Gulati during Kamal Khan's birthday party in Mumbai during Kamal Khan's birthday party in Mumbai, on jan. 08, 2015.

7 / 15

Actor Kamaal R Khan with Ashutosh during Kamal Khan's birthday party in Mumbai during Kamal Khan's birthday party in Mumbai, on jan. 08, 2015.

8 / 15

Actor Kamaal R Khan with Rahul Vaidya during Kamal Khan's birthday party in Mumbai during Kamal Khan's birthday party in Mumbai, on jan. 08, 2015.

9 / 15

Actor Kamaal R Khan with Shanti Dynamite during Kamal Khan's birthday party in Mumbai during Kamal Khan's birthday party in Mumbai, on jan. 08, 2015.

10 / 15
 

Latest News

Latest Photos