New Delhi: Actor Irrfan Khan at the P&G Shiksha school in New Delhi on April 30,2015.

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10

Actor Irrfan Khan with children at the P&G Shiksha school

5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
 

Latest News

Latest Photos