LHASA, Aug. 18, 2014 - Photo taken on Aug. 17, 2014 shows a view of the "holy mountain", the Kangrinboqe, in Ngari Prefecture, southwest China's Tibet Autonomous Region.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
 

Latest News

Latest Photos