Pushkar: A view of Pushkar lake during Pushkar Fair in Rajasthan, on Nov 20, 2015.

1 / 1
 

Latest News

Latest Photos