Sonepat: Haryana Governor Kaptan Singh Solanki during 6th Youth Festival at Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya in Sonepat, Haryana on Nov 27, 2014.

1 / 3
2 / 3

Haryana Governor Kaptan Singh Solanki pays tribute to Bhagat Phool Singh at Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya

3 / 3
 

Latest News

Latest Photos