ANTALYA, Nov. 13, 2015 - Photo taken on Nov. 13, 2015 shows the sun rises in Antalya, Mediterranean resort city of Turkey. The G20 summit will be held from Nov. 15 to 16 in Antalya.

1 / 2
2 / 2
 

Latest News

Latest Photos