Kolkata: Valentine's Day preparation underway in Kolkata on Feb 13, 2018.

1 / 2
2 / 2
 

Latest News

Latest Photos