Sıŕāj Shà gravatar
Name:Sıŕāj Shà
Total Submissions:2
Average User Rating:
Most Active Category:SMS Jokes - 2 Message(s)

Given below are all the SMS messages contributed by our user Sıŕāj Shà.

Sort By: Date Rating
 • Sıŕāj Shà

   ജീവിതം മുഴുവൻ താങ്ങായ് ഒരുത്തി ഉണ്ടാവുന്ന് കരുതി... പക്ഷേ ജീവിതം മുഴുവൻ എനിക്കിട്ട് താങ്ങിയിട്ട് ഓള് പോയി????????

  • Sıŕāj Shà

    ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയോട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ! അവൾ പറയുവാ.- ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് :'''(
    കഷ്ടം ലെ ...:'